Home Đồ họa ảnh Brand design

Brand design

Thiết kế nhận diện thương hiệu (Brand Design), bạn sẽ có đủ kiến thức về nhận diện thương hiệu, những nguyên tắc cơ bản trong thiết kế. Bạn sẽ làm chủ các phầm mềm thiết kế trong thiết kế nhận diện thương hiệu: Adobe Photoshop,Adobe Illustrator để sáng tạo nên toàn bộ sản phẩm trong bộ nhận diện thương hiệu.

- Advertisement -

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN

8 mẹo nhỏ để có nhiều lượt truy cập thông qua...

Sẽ có nhiều bạn cho rằng tiếp thị email và lưu lượng truy cập có vẻ không có gì liên quan đến nhau. Tuy...

BÀI HOT