internet-itidea

[Mẹo vặt máy tính] Cách kiểm tra mạng và giải thích ý nghĩa thuật ngữ hay dùng

Thế giới Internet đang ngày càng một lúc hoàn thiện, các nhà cung cấp dịch vụ Internet tại Việt Nam cũng rất theo xu thế chung. Liên tục cải thiện, nâng cấp Internet. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng Internet lúc nào cũng ổn định trong mọi trường hợp. Với mẹo vặt máy tính…