Hướng dẫn hiển thị author box trên tất cả các trang lưu trữ genesis framework.

Có người hỏi tôi rằng làm thế nào để hiển thị author box trên tất cả các trang của genesis framework ? Tôi nhận thấy rằng khi nhấp chuột vào tên Tác giả trên một bài đăng sẽ đưa bạn đến Lưu trữ Tác giả, nếu có nhiều trang – Author box không hiện ở…