Tổng hợp các bài viết hướng dẫn Bảo mật wordpress từ cơ bản đến nâng cao nhằm giúp các bạn sẵn sàng đối phó với các tình huống bị tấn công sau này.

Hướng dẫn đặt lại mật khẩu wordpress bằng phpmyadmin – Itidea.org

Bạn có muốn đặt lại mật khẩu WordPress bằng phpMyAdmin? Nếu có, thì sau đây mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách đặt lại mật khẩu WordPress dễ dàng từ phpMyAdmin. Tại sao phải đặt lại mật khẩu WordPress bằng phpMyAdmin? Trước khi hướng dẫn các bạn cách thực hiện, thì mình sẽ giải thích…