Letsencrypt

Bài 14: Cách kích hoạt và cài đặt SSL wordpress với Let’s Encrypt SSL miễn phí

Điều đầu tiên cần chuẩn bị là hosting của bạn phải hỗ trợ cài đặt SSL wordpress với Let’s Encrypt SSL. Bạn có thể xem trước khi chọn mua host (thường thì nhà cung cấp sẽ đề cập tới nếu có) Cách kích hoạt và cài đặt SSL với Let’s Encrypt SSL miễn phí Việc đầu…