gioi-thieu-genesis-framework
gioi-thieu-genesis-framework

Hãy chèn các đoạn code dưới đây vào file functions.php của framework hoặc child theme mà bạn đang sử dụng để Việt Hóa một số hiển thị cơ bản của Genesis Framework nhằm giúp nâng cao trải nghiệm người dùng. Ở bài này sẽ là 2 code tùy chỉnh Next Page và Previous Page.

1. Tùy biến/ Việt hóa nút Next Page

//* Tùy biến nút Next Page trong Genesis
add_filter ( 'genesis_next_link_text' , 'sp_next_page_link' );
function sp_next_page_link ( $text ) {
return 'Trang sau »';
}

2. Tùy biến/ Việt hóa nút Previous Page

//* Tùy biến nút Previous Page trong Genesis
add_filter ( 'genesis_prev_link_text' , 'sp_previous_page_link' );
function sp_previous_page_link ( $text ) {
return '« Trang trước';
}
Tổng hợp code tùy biến nút Next Page và Previous Page trong Genesis Framework
Đánh giá bài viết!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here