loi-wordpress

Khắc phục lỗi number_format_thousands_sep trong WordPress

Từ lúc cập nhật wordpress 4.7.0 thì wordpress bắt đầu xuất hiện lỗi number_format_thousands_sep, tuy không gây ảnh hưởng lắm tới hoạt động nhưng thật sự lỗi này rất khó chịu. Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa lỗi này. Hướng dẫn khắc phục lỗi number_format_thousands_sep trong WordPress Khi gặp lỗi này, thay…